Skip to main content

Stenging av Losbyveien:

Vi ønsker å informere om at vi dessverre må stenge vår butikk i Losbyveien. Dette har vært en vanskelig avgjørelse, men vi ser ikke annen utvei på grunn av følgende:

  • Økt arbeidsmengde: Mengden brukte varer/klær vi mottar har økt betydelig, noe som medfører mye arbeid med sortering, reparasjon, vask, lagring og salg.
  • Begrenset kapasitet: Vi har begrenset plass og bemanning til å håndtere den store mengden varer.
  • Økonomiske utfordringer: Dagens drift av butikken er ikke bærekraftig, og vi klarer ikke å lønne en person til å håndtere den krevende jobben.

Fortsettelse av veldedig arbeid:

Vi ønsker å presisere at vår veldedige virksomhet fortsetter som normalt. Vi vil fortsette å dele ut klær, mat og andre varer til de som trenger det, både i Lillestrøm kommune og i andre kommuner.

Aktivitetskole, bursdager og sosiale arrangementer:

Vi ønsker å beholde lokalene i Losbyveien for å kunne tilby aktivitetskole, bursdager og sosiale arrangementer. Dette er et viktig tilbud for mange, og vi håper å kunne fortsette med dette.

Behov for støtte:

For å kunne beholde lokalene og fortsette med aktivitetene våre trenger vi mer støtte. Vi er avhengige av grasrotandeler, bedriftsstøtte og gaver for å kunne drive videre.

Vi setter stor pris på all støtte vi får!

Takk for din forståelse.

Saken kan leses i Romerikes Blad her.

Leave a Reply